Chính Sách Bảo Mật Thông Tin 1

Pure Coaching Việt Nam cấp dịch vụ Coaching – Khai vấn được cấp chứng chỉ Quốc tế. Các Chuyên gia Khai vấn đều được chứng nhận của ICF – International Coaching Federation (Liên đoàn Khai vấn Thế Giới) – Theo đó, chúng tôi tuyệt đối cam kết thực hiện đúng theo Tiêu chuẩn Hành Nghề & Đạo đức Nghề Nghiệp  để được cấp chứng nhận thực hiện công việc Coaching trên toàn cầu. Để nắm rõ hơn chính sách bảo mật thông tin, vui lòng tham khảo thông tin tại link của ICF: https://coachfederation.org/code-of-ethics

Đồng thời, vui lòng tham khảo Nội dung Hợp đồng Khai vấn sẽ được cung cấp:

Nội dung Dịch Vụ Khai Vấn

Bên cung cấp dịch vụ Coaching – Khai vấn: (dưới đây gọi là Bên A)
Bên khách hàng được cung cấp dịch vụ Coaching : (dưới đây gọi là bên B)

Hai bên hiểu và đồng ý rằng:

 • Mục đích của khai vấn (Coaching) là nhằm bổ sung và phát triển những kế hoạch để giúp Bên B đạt được các mục đích đã xác định của bản thân trong việc nâng cao hiệu quả và sự hài lòng của chính mình. Coaching (Khai vấn) sẽ tập trung vào các kế hoạch cá nhân cụ thể, cân bằng cuộc sống, hiệu suất công việc, hay những điều kiện thông thường trong cuộc sống, công việc, hoặc nghề nghiệp của Bên
 • Quá trình Coaching (Khai vấn) không phải là một biện pháp thay thế cho các Coaching (Khai vấn) chuyên nghiệp bởi những chuyên gia pháp lý, y tế, tài chính, kinh doanh, tâm lý hoặc những trình độ chuyên môn khác.
 • Nội dung của quá trình Coaching (Khai vấn) không bao gồm việc chẩn đoán hay điều trị những rối loạn tinh thần, đồng thời quá trình này không thay thế cho việc tư vấ tâm lý, liệu pháp tâm lý, phương pháp phân tích tâm lý, việc chăm sóc sức khỏe cho tinh thần hoặc việc sử dụng các biện pháp khác nhằm hỗ trợ tâm lý.
 • Bên B hiểu rằng tất cả những quyết định được đưa ra trong và sau khi Coaching (Khai vấn) là hoàn toàn do ý chí của Bên B và Bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm trong mọi quyết định, hành động của chính mình trong và sau các buổi tư vấn. Tất cả những nội dung, ví dụ trong các buổi Coaching (Khai vấn) chỉ phục vụ cho mục đích ví dụ minh hoạ.

Sở hữu trí tuệ

  1. Bên cung cấp dịch vụ Khai vấn là chủ sở hữu duy nhất đối quyền sở hữu trí tuệ của các buổi tư vấn, bao gồm nhưng không giới hạn nội dung tư vấn, phương pháp tư vấn, tài liệu, bài giảng, tài liệu tham khảo, hình ảnh, bài nói hoặc tác phẩm khác (sau đây gọi tắt là tài sản trí tuệ).
  2. Tất cả những tài sản trí tuệ của Bên A được chia sẻ, trình bày, sử dụng trong suốt Buổi tư vấn chỉ nhằm mục đích phục vụ Buổi tư vấn (sau đây gọi tắt là sử dụng tài sản trí tuệ).
  3. Không có một điều khoản, nội dung nào trong Hợp đồng thể hiện Bên A cho phép Bên B được quyền khai thác, sử dụng một phần hoặc toàn bộ các tài sản trí tuệ của Bên A.
  4. Bên B không được sao chép, trình bày, phân phối, truyền đạt tài sản trí tuệ của Bên A dưới bất cứ hình thức, phương thức nào.
  5. Bên B không ghi âm, chụp hình, quay phim các buổi tư vấn khi chưa được sự đồng ý của Bên A.
  6. Bên B cam kết tuân thủ tuyệt đối và tôn trọng tài sản trí tuệ của Bên A.

Chi tiết vui lòng xem Hợp đồng Dịch vụ sẽ được cung cấp tại đây :

Nếu còn bất cứ câu hỏi nào, xin vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với Chuyên gia Khai vấn của chúng tôi để được làm rõ qua một buổi Chemistry Session (Buổi đầu Tìm hiểu) trọn vẹn.