Câu chuyện về Coach

Facebook Page

Coach Stories

3 things to do after coaching
Blog

3 VIỆC CẦN LÀM SAU MỘT BUỔI COACHING

Điều quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa khách hàng và coach nằm ở hai lĩnh vực chính: sự tin tưởng và đối tác trách nhiệm. Các Coach khi đang quyết định xem có nên công tác với khách hàng hay không, dựa trên hai yếu tố chính này: lòng tin cậy và tính cam kết. “Nếu chúng tôi không thể có sức mạnh tổng hợp tạo ra cả sự tin tưởng và tính cam kết, chúng tôi KHÔNG THỂ làm việc cùng nhau”. Với tư cách là một coach, tôi muốn thấy khách hàng của mình có được những bước đột phá và thành công. Vì vậy, tôi không thể tiếp tục kinh doanh nếu kết quả của khách hàng đình trệ. Tôi muốn cộng tác với những người nhận được giá trị của sự kết nối này và thẳng thắn mà nói, sẵn sàng thực hiện công việc.

Read More »