7 BƯỚC CHUẨN BỊ CHO MỘT BUỔI LIFE COACHING THÀNH CÔNG

Một chút công việc chuẩn bị trước một buổi life coaching có thể giúp bạn tối đa hóa thời gian huấn luyện của mình, nhưng không có bất kỳ quy tắc nào đặt ra về những gì bạn nên làm với tư cách là một khách hàng.

Vấn đề là tìm hiểu coach của bạn muốn gì và kết hợp điều đó với những gì phù hợp với bạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một số điều bạn có thể muốn cân nhắc làm để chuẩn bị cho các buổi life coaching.